Contact

เว็บไซต์ Doco.in.th ในการจัดการของกองบรรณาธิการอนิไทม์ (Anitime.in.th) ซึ่งเป็นนิตยสารออนไลน์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อคนรักการ์ตูนโดยเฉพาะ และเป็นสื่อมวลชนรายหลักของอุตสาหกรรมการ์ตูนในประเทศไทย มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความและถ่ายทำข่าวสารในวงการการ์ตูน และมีบริการสื่อต่างๆ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ของท่านดังนี้

 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
 • ถ่ายภาพบรรยากาศงาน
 • เขียนบทความประมวลภาพบรรยากาศงานและสรุปหลังสิ้นสุดงานลงในเว็บไซต์อนิไทม์
 • แบนเนอร์และสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ Anitime.in.th และ Doco.in.th

กรณีที่ท่านต้องการติดต่อทีมงาน ท่านสามารถติดต่อตามช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เนื้อหาในเว็บไซต์, เพิ่มและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานอีเวนต์
  editor@doco.in.th
 • ติดต่อกองบรรณาธิการ, สั่งซื้อบริการ
  editor@anitime.in.th
 • แฟนเพจ doco – Thailand Dōjin Event Portal
 • ทวิตเตอร์ @doco_desuka

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง (หากท่านเป็นผู้จัดงานที่ต้องการแจ้งการจัดงาน โปรดกรอกแบบฟอร์มในหน้า Submit)
หรือบอกความคิดเห็นของท่านเพื่อช่วยให้เราพัฒนาโดโคะให้ดียิ่งขึ้นทางแบบสอบถามความพึงพอใจ