Contact

เว็บไซต์ Doco.in.th ในการจัดการของกองบรรณาธิการอนิไทม์ (Anitime.in.th) ซึ่งเป็นนิตยสารออนไลน์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อคนรักการ์ตูนโดยเฉพาะ และเป็นสื่อมวลชนรายหลักของอุตสาหกรรมการ์ตูนในประเทศไทย มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความและถ่ายทำข่าวสารในวงการการ์ตูน และมีบริการสื่อต่างๆ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ของท่านดังนี้

 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
 • ถ่ายภาพบรรยากาศงาน
 • เขียนบทความประมวลภาพบรรยากาศงานและสรุปหลังสิ้นสุดงานลงในเว็บไซต์อนิไทม์
 • แบนเนอร์และสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ Anitime.in.th และ Doco.in.th

กรณีที่ท่านต้องการติดต่อทีมงาน ท่านสามารถติดต่อตามช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เนื้อหาในเว็บไซต์, เพิ่มและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานอีเวนต์
  editor@doco.in.th
 • ติดต่อกองบรรณาธิการ, สั่งซื้อบริการ
  editor@anitime.in.th
 • แฟนเพจ doco – Thailand Dōjin Event Portal
 • ทวิตเตอร์ @doco_desuka

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง (หากท่านเป็นผู้จัดงานที่ต้องการแจ้งการจัดงาน โปรดกรอกแบบฟอร์มในหน้า Submit)
หรือบอกความคิดเห็นของท่านเพื่อช่วยให้เราพัฒนาโดโคะให้ดียิ่งขึ้นทางแบบสอบถามความพึงพอใจ

[contact-form][contact-field label=’ชื่อ’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’หัวข้อ’ type=’select’ required=’1′ options=’สอบถามข้อมูลทั่วไป,แจ้งปัญหาการใช้งานบนเว็บไซต์,เชิญโดโคะไปร่วมอีเวนต์,สั่งซื้อบริการ,ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ,อื่นๆ’/][contact-field label=’ข้อความ’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]