ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนความสนุกกับ DODO PASS 2019

บัตร DODO PASS 2019 บัตรร่วมสำหรับเข้างานโดจินชิภายในประเทศไทย ขอเชิญชวนแม่งานหรือผู้จัดงานโดจินชิมาร่วมโปรโมชันของบัตรโดโด้พาส เพื่อเป็นสีสันแก่ลูกค้าผู้เดินงานและเพิ่มโอกาสให้งานของคุณคึกคักยิ่งขึ้น

บัตรโดโด้พาสคืออะไร?

โดโด้พาส คือบัตรร่วมที่บริการจัดการโดยโดโคะ เว็บไซต์ศูนย์กลางงานโดจินชิภายในประเทศไทย ช่วยให้ผู้ถือบัตรสามารถใช้เข้างานโดจินชิที่ร่วมรายการกับบัตรงานใดก็ได้ตามสิทธิของบัตรแต่ละประเภท และได้รับสิทธิพิเศษจากโดโคะและผู้จัดงานโดจินชิตามแต่แต่ละงานจะสร้างสรรค์

บัตรโดโด้พาส 2019 จะเป็นอย่างไร?

บัตรโดโด้พาส 2019 จะแตกต่างจากบัตรปีก่อนๆ หน้าที่เป็นบัตรพลาสติกแข็งบรรจุในซองกระดาษที่ออกแบบเป็นพิเศษซึ่งจะดูมีมูลค่าและน่าสะสมยิ่งขึ้น บัตรมี 2 ประเภทได้แก่ประเภทครึ่งปีและประเภทหนึ่งปี สามารถเข้างานได้ 3 และ 6 งานตามลำดับ

โดโด้พาสใช้งานอย่างไร?

 1. ลูกค้าสั่งซื้อบัตรล่วงหน้าทางช่องทางต่างๆ ที่โดโคะประกาศ อาทิ สั่งซื้อออนไลน์ หรือซื้อจากงานโดจินชิที่รับเป็นจุดจำหน่ายบัตร
 2. เจ้าหน้าที่โดโคะส่งเอกสารจดบันทึกยอดผู้ใช้บัตร อุปกรณ์ ตัวบัตรและสินค้าที่ระลึกสำหรับจำหน่ายแก่งานโดจินชิล่วงหน้าทางไปรษณีย์หรือนำไปให้ช่วงเช้าวันงาน
 3. ลูกค้าผู้ถือบัตรแสดงบัตรโดโด้พาสที่บริเวณทางเข้าของงานโดจินชิที่ร่วมรายการตามที่ตนเองต้องการเข้าชม
 4. สต๊าฟบันทึกการใช้สิทธิของผู้ถือบัตรแต่ละรายโดยการขีดฆ่าหมายเลขบัตรในแผ่นตารางหมายเลขบัตร
 5. สต๊าฟส่งอุปกรณ์คืนหลังเลิกงานพร้อมสรุปยอดผู้ใช้สิทธิเข้างาน
 6. เจ้าหน้าที่โดโคะโอนเงินตามจำนวนผู้เข้าใช้สิทธิเข้างานตามจริง พร้อมส่วนแบ่งรายได้อื่นๆ ภายใน 7 วันหลังจากวันงาน

ผู้ถือบัตรโดโด้พาสได้สิทธิประโยชน์อะไร?

 1. ผู้ถือบัตรสามารถประหยัดค่าเข้างานจากค่าบัตรเหมาจ่ายที่ถูกกว่าการจ่ายค่าเข้างานแยกทีละงาน จึงคุ้มค่าสำหรับผู้ที่ชอบเดินงานโดจินชิเป็นประจำอยู่แล้ว ทั้งยังสามารถชำระเงินค่าบัตรได้ด้วยบัตรเครดิตหรือช่องทางที่หลากหลายที่โดโคะมีไว้ให้เลือกตามความสะดวก
 2. ของแถมพิเศษฟรีเมื่อซื้อบัตร (ขึ้นอยู่กับโปรโมชันของบัตรแต่ละครั้ง)
 3. ของแถมและ/หรือส่วนลดสำหรับการจ่ายค่าเข้างานหรือซื้อของที่ระลึกจากงานอีเวนต์ในเครืออนิไทม์ ได้แก่ Original Connect, COMIC SQUARE และกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต และงานโดจินชิอื่นๆ ที่ได้ประกาศสิทธิประโยชน์อื่นๆ มาเพิ่มเติมด้วย
 4. ของรางวัลพิเศษจากแคมเปญร่วมระหว่างงานโดจินชิหลายงานที่ไม่ได้จำหน่ายหรือมีให้ผู้เข้าชมงานทั่วไป

งานโดจินชิร่วมบัตรโดโด้พาสแล้วได้อะไร?

วัตถุประสงค์หลักของบัตรโดโด้พาสคือการสร้างสีสันแก่งานโดจินชิที่ร่วมรายการและช่วยให้แต่ละงานเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น งานโดจินชิจึงจะได้รับประโยชน์จากการร่วมบัตรโดโด้พาสดังนี้

 1. งานขนาดเล็กหรืองานที่เพิ่งจัดใหม่จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการที่โดโคะประกาศรายชื่องานที่ร่วมรายการ และการช่วยกันประชาสัมพันธ์ระหว่างงานโดจินชิด้วยกัน
 2. ผู้ถือบัตรจะตัดสินใจไปเที่ยวงานง่ายขึ้นเพราะอยากใช้สิทธิของบัตรให้คุ้มค่า งานจึงมีโอกาสมีผู้เข้าชมงานมากขึ้น บรรยากาศดูคึกครื้นขึ้น ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นๆ พึงพอใจและอยากมาร่วมงานอีก อันเป็นผลดีต่อผลประกอบการของงานทั้งครั้งนั้นๆ และครั้งต่อๆ ไป
 3. งานจะได้รับการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์จากโดโคะและงานโดจินชิอื่นๆ ที่ร่วมรายการ รวมถึงสามารถขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านอื่นๆ จากอนิไทม์ซึ่งมีประสบการณ์จัดงานโดจินชิขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้ง
 4. งานมีลูกเล่นในให้สิทธิประโยชน์หรือของรางวัลแก่ลูกค้า เช่น ของแถมพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร ส่วนลดค่าเข้างาน ฯลฯ ซึ่งอาจช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจมาเข้าชมงานง่ายขึ้นและพึงพอใจกับงานมากขึ้น
 5. รายได้จากส่วนแบ่งจากการจำหน่ายสินค้าสะสมลายพิเศษที่ทำจากหลายงานร่วมกัน แม้ว่าจะอยู่นอกช่วงวันจัดงานแล้ว

No automatic alt text available.

 

การร่วมกับบัตรโดโด้พาสมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง?

งานโดจินชิที่สนใจร่วมรายการกับโดโคะไม่มีค่าแรกเข้าหรือค่าใช้จ่ายก้อนแรกสำหรับการร่วมโปรโมชัน แต่จะมีค่าธรรมเนียม 10 บาทเมื่อมีผู้ใช้สิทธิเข้างาน 1 ครั้ง

ตัวอย่าง

 1. งานไอไอ ออนลีอีเวนต์ มีค่าเข้างานสำหรับบุคคลทั่วไป 70 บาท/คน หากมีผู้ถือบัตรโดโด้พาสใช้สิทธิเข้างานฟรี ผู้จัดงานจะได้รับยอดเงินโอนจากโดโคะ 60 บาท/คน (หักค่าธรรมเนียม 10 บาทแล้ว)
 2. งานไอไอ ออนลีอีเวนต์ ครั้งนี้มีผู้เข้าชมงาน 500 คน ในจำนวนนี้มีผู้ใช้บัตรโดโด้พาสเข้างาน 100 คน ผู้จัดงานจึงได้รับยอดเงินโอนจากโดโคะเป็นจำนวน 6,000 บาท

นอกจากค่าเข้างานแล้ว ผู้จัดงานจะได้รายได้อะไรจากโดโด้พาส?

ส่วนแบ่งจากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

โดโคะจะจัดทำสินค้าสะสมที่มีลายตัวละครมาสคอตของหลายๆ งานอยู่ร่วมกันและจะแบ่งรายได้หลังต้นทุนแก่งานที่เป็นเจ้าของตัวละครนั้นๆ อย่างเท่ากันทุกราย โดยเจ้าหน้าที่จะโอนส่วนแบ่งจากการจำหน่ายสินค้าสะสมเมื่อส่วนแบ่งถึง 100 บาท (ไม่เกิน 1 รอบ/เดือน) หรือเมื่อครบรอบ 90 วันจากการเคลียริงครั้งล่าสุด

ตัวอย่าง

โดโคะจัดทำเข็มกลัดเป็นลายที่ประกอบด้วยมาสคอตของงาน A, งาน B, งาน C และงาน D รวม 4 งาน จำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไปราคาชิ้นละ 40 บาท มีเข็มกลัดนี้ต้นทุนผลิต ค่าอาร์ตเวิร์ก และค่าใช้จ่ายในการขายชิ้นละ 20 บาท กำไรต่อชิ้น 40-20=20 บาท นี้จะแบ่งแก่ผู้จัดงาน 4 ราย จึงได้รายละ 20/4=5 บาท/ชิ้น/งาน

ส่วนแบ่งจากการขายบัตรและรับบัตร

งานโดจินชิที่รับเป็นจุดจำหน่ายบัตร จุดรับบัตร (สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้าจากช่องทางอื่น) จุดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก จะได้รับค่าดำเนินการเพื่อสนับสนุนที่งานช่วยเป็นธุระให้ตามอัตราดังนี้

 • จำหน่ายบัตร – ใบละ 10 บาท
 • รับลงทะเบียนเพื่อรับบัตร – ใบละ 5 บาท
 • จำหน่ายสินค้าที่ระลึก – ชิ้นละ 5 บาท หรือตามอัตราของสินค้าแต่ละรายการ

ทุกงานไม่จำเป็นต้องเป็นจุดจำหน่าย รับบัตร หรือจำหน่ายสินค้า ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการจัดการของแต่ละงาน แต่เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีลูกค้าจำนวนมากตัดสินใจซื้อบัตรหรือรับบัตรที่หน้างาน โดโคะจึงแนะนำให้เป็นจุดจำหน่ายด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและเพิ่มรายได้แก่งานด้วย

เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ

 1. ผู้จัดงานโปรดให้สิทธิการใช้งานคาแรคเตอร์มาสคอตของงานเพื่อทำเป็นลายบนบัตร ของสะสม และใช้ประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ (เจ้าหน้าที่จะส่งตัวอย่างอาร์ตเวิร์กให้ตรวจสอบก่อนใช้งานจริง)
 2. มาสคอตที่ปรากฎบนลายบัตร ของสะสม และสื่อประชาสัมพันธ์ได้จะต้องเป็นตัวละครออริจินัลที่ผู้จัดงานเป็นเจ้าของและผู้ออกแบบเท่านั้น ไม่สามารถใช้ตัวละครจากแฟนดอมที่มีอยู่แล้วที่ผู้จัดงานไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์
 3. ผู้จัดงานโดจินชิโปรดให้สิทธิเจ้าหน้าที่ของโดโคะเข้างานฟรีจำนวน 1 คนเพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์บรรยากาศงานและการจำหน่ายบัตรทางสื่อของโดโคะ
 4. หากเป็นงานที่เจ้าหน้าที่ของโดโคะไปในวันงานจะไม่มีการเคลียริงส่วนแบ่งค่าเข้างานหลังเลิกงานไม่ว่าจะกรณีใดๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะไม่ได้พกเงินสดสำหรับการชำระส่วนแบ่งและไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในการคำนวณเงิน

เข้าร่วมขบวนโดโด้พาส

เพียงส่งเมลมาหาเราที่ promo@doco.in.th พร้อมแจ้งข้อมูลเบื้องต้นต่อไปนี้ แล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับอย่างรวดเร็ว! หรือทักเรามาทางแฟนเพจเลย

 1. ชื่อผู้ติดต่อ
 2. หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
 3. ชื่องาน
 4. วัน เวลา สถานที่ ที่คาดว่าจะจัดงาน
 5. แนวคิดหรือคำอธิบายของงาน (สำหรับงานใหม่ที่จัดเป็นครั้งแรก)
 6. โปรโมชันหรือกิจกรรมที่อยากจัดกับบัตรโดโด้พาส (เช่น จะแจกโปสเตอร์งานฟรี 1 แผ่นแก่ผู้ที่ใช้บัตรโดโด้พาสเข้างาน) (ถ้ามี)
 7. ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ (ถ้ามี)