รีวิวและเงื่อนไขของ สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

คะแนน

เงื่อนไขของ สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

จำนวน ถึง 3000000 บาท
อัตราดอกเบี้ย ถึง 17-26%% ต่อปี
ระยะเวลายืมเงินสด 1-15 ปี
อัตราดอกเบี้ย 87% จาก 100%
ผ่านอนุมัติ 24-96 ชม.
อายุผู้รับเงินสด 20-60 ปี
วิธีการรับเงินสด

ขอรับสมัครเงินสดโดย สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมของ สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

แนะนำสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย Xpress Loan และสินเชื่อกสิกร SME อัปเดตล่าสุด 2565

เราเชื่อว่าในช่วงเวลาของแต่ละคนย่อมต้องมีความต้องการใช้เงินฉุกเฉินทั้งเพื่อการชำระหนี้ การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล หรือเงินที่เราต้องจ่ายแบบไม่คาดฝัน นอกจากนี้ยังรวมถึงคนที่ทำธุรกิจและต้องการเงินทุนหมุนเวียน แต่จะหาแหล่งเงินทุนจากไหนนั่นคือปัญหาที่หลายคนกำลังกังวล แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยสินเชื่อบุคคล กสิกรไทยครับ

สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย Xpress Loan รายละเอียดและจุดเด่นที่น่าสนใจ

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย Xpress Loan เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกสิกรไทยที่อนุมัติง่ายและเร็ว เงินเดือน 7,500 บาทขึ้นไปก็กู้ได้และที่สำคัญสามารถสมัครผ่านแอพพลิเคชั่น K bank ได้ทันที! แค่คุณเป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกร โดยสินเชื่อประเภทนี้จะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี  17-26% เท่านั้น อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 เดือนและคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย Xpress Loan

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 60 ปี
 • อายุงานของพนักงานประจำ 2 ปีขึ้นไป / อายุกิจการสำหรับเจ้าของกิจการ 3 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน 
 • รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาทสำหรับพนักงานประจำ และ 20,000 บาทสำหรับเจ้าของกิจการ


สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย SME อเนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อคนทำธุรกิจ

นอกจากสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วทางธนาคารกสิกรยังมีสินเชื่อสำหรับ SME โดยเฉพาะ นั่นก็คือสินเชื่อบุคคล กสิกรไทย SME อเนกประสงค์ซึ่งเป็นเงินกู้เพื่อการทำธุรกิจ ผ่อนสบาย ถึงทำธุรกิจแบบเงินสดก็กู้ได้แค่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติวงเงินสูงสุด 3000000 บาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+3% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี 

ส่วนหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาค้ำประกันได้ ได้แก่ ที่ดินเปล่า และที่ดืนเปล่าพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อบุคคล กสิกรไทย SME อเนกประสงค์

 • อายุ 20 – 60 ปี
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เงื่อนไขอื่นตามที่ทางธนาคารกำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสินเชื่อ SME

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัครและคู่สมรส (ถ้ามี)
 • โฉนดแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
 • ภายถ่ายร้านค้าหรือกิจการ


การสมัครสินเชื่อของธนาคารกสิกรนั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือใครต้องการสมัครผ่านธนาคารโดยตรงก็ได้เช่นกันครับ เป็นตัวช่วยทางการเงินที่เหมาะทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและเจ้าของกิจการ ยิ่งใครทำธุรกิจ SME ย่งต้องมีเงินทุน สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย SME จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะกับคุณครับ

whatsapp

รีวิวเกี่ยวกับ สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

รีวิว

อรทัย จันท July 09, 2020
กู้สินเชื่อsme

ลงรีวิวเลย