รีวิวและเงื่อนไขของ สินเชื่อไทยเครดิต

คะแนน

เงื่อนไขของ สินเชื่อไทยเครดิต

จำนวน ถึง 10000000 บาท
อัตราดอกเบี้ย ถึง 8.52-9.10%% ต่อปี
ระยะเวลายืมเงินสด 1-10 ปี
อัตราดอกเบี้ย 76% จาก 100%
ผ่านอนุมัติ 3-5 วัน
อายุผู้รับเงินสด 20-60 ปี
วิธีการรับเงินสด

ขอรับสมัครเงินสดโดย สินเชื่อไทยเครดิต

รายละเอียดเพิ่มเติมของ สินเชื่อไทยเครดิต

สินเชื่อไทยเครดิตเพื่อคนค้าขาย ทางออกของพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ 2564

สำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ประกอบอาชีพค้าขาย การสมัครขอสินเชื่อจากธนาคารสักแห่งนั้นอาจขอสินเชื่อทั่วไปได้ยาก เนื่องจากเป็นอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่แน่นอน แต่ถ้าเป็นสินเชื่อเพื่อคนค้าขายโดยเฉพาะล่ะก็ไม่มีปัญหา เช่นเดียวกับสินเชื่อไทยเครดิต 2564 หรือสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตเพื่อคนค้าขาย สินเชื่อบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบอาชีพขายของหรือก็คือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะ

รายละเอียดที่น่าสนใจของสินเชื่อไทยเครดิตเพื่อคนค้าขาย

สินเชื่อธนาคารไทยเครดิตเพื่อคนค้าขายเป็นสินเชื่อบุคคลที่มุ่งเน้นการสนับสนุนเงินให้กับผู้ประกอบการรายย่อยได้นำเงินไปลงทุน ขยายกิจการ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน มอบวงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้นานสุดถึง 10 ปี นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มวงเงินกู้พิเศษได้อีก 15% สำหรับชำระค่าเบี้ยประกันและค่าจดจำนองอื่น ๆ ซึ่งสินเชื่อไทยเครดิตประเภทนี้เป็นการสมัครสินเชื่อแบบต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันครับ

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อไทยเครดิตเพื่อคนค้าขาย

อัตราดอกเบี้ยคิดตาม MLR : 8.52 % / MOR : 8.90 % / MRR : 9.10 % ซึ่งอัตราเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของธนาคาร

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้

สำหรับทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้นั้นอาจเป็นบ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์ ที่ดิน หรือแม้แต่สินทรัพย์อย่างทองคำก็ได้ แต่ทรัพย์เหล่านี้ต้องไม่มีภาระผูกพันใด ๆ และต้องยื่นเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับเอกสารอื่นของเราด้วยนะครับ

สินเชื่อไทยเครดิตเพื่อคนค้าขายไม่จำกัดอายุหรือรายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ ขอเพียงแค่เป็นคนประกอบอาชีพค้าขาย ทำธุรกิจรายย่อย ยิ่นเอกสารครบและมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เท่านี้ก็สามารถสมัครสินเชื่อไทยเครดิตเพื่อคนค้าขาย 2564 ได้แล้วครับ

whatsapp

รีวิวเกี่ยวกับ สินเชื่อไทยเครดิต

ลงรีวิวคนแรก

ลงรีวิวเลย