Submit Event

เว็บไซต์ doco.in.th มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนตลาดซื้อขายหนังสือการ์ตูนทำมือ (โดจินชิ) ในประเทศไทย หากท่านเป็นผู้จัดงานอีเวนต์การ์ตูนที่มีการจำหน่ายหนังสือการ์ตูนทำมือโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนหนึ่งของงาน ท่านสามารถเสนองานของท่านเพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์นำขึ้นสู่ปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์งานของท่านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยส่งรายละเอียดของงานทางอีเมล editor@doco.in.th หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

**หากแจ้งจัดอีเวนต์ทางแบบฟอร์ม กรุณาแจ้งให้ทีมงานโดโคะทราบโดยการส่งอีเมลหรือ inbox แจ้งทางแฟนเพจทุกครั้ง**

เกณฑ์การพิจารณา

 1. งานอีเวนต์จะต้องเป็นงานการ์ตูน และเปิดให้มีการจำหน่ายหนังสือการ์ตูนทำมืออันเป็นผลงานของนักเขียนรายย่อย
 2. งานเปิดให้นักเขียนรายย่อยมีสิทธิ์สมัครเพื่อจำหน่ายผลงานภายในงานอย่างเท่าเทียม ไม่เจาะจงให้ผู้จำหน่ายเป็นสำนักพิมพ์หรือกลุ่มนักเขียนที่เป็นทางการ หรือเจาะจงเชิญนักเขียนเฉพาะบางกลุ่มมาในงาน
 3. งานจะต้องมีความน่าเชื่อถือว่าจะมีการจัดขึ้นจริง โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากภาพรวม อาทิ ประวัติการจัดงานของผู้จัดงาน การเช่าสถานที่จัดงาน กำหนดการ ผู้สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าของการจัดงาน เป็นต้น
 4. งานจะต้องจัดขึ้นในสถานที่ที่มีที่ตั้งจริง ไม่ใช่กิจกรรมออนไลน์หรือร้านค้าออนไลน์
 5. งานจะต้องเป็นงานเปิดที่บุคคลทั่วไปเข้าร่วมได้ ไม่ใช่ลักษณะการนัดพบเฉพาะบุคคลกลุ่มเล็ก
 6. กองบรรณาธิการเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเสนอ หรือถอดงานออกจากปฏิทินหากพบว่างานไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภายหลังอันทำให้การจำหน่ายหนังสือการ์ตูนทำมือไม่ใช่ส่วนหนึ่งของงานอีกต่อไป และการตัดสินของกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ทราบ

 1. ชื่องาน
 2. ชื่อผู้จัดงาน
 3. ชื่อและอีเมลของผู้ติดต่อ
 4. วัน – เวลาที่จัด
 5. สถานที่จัดงาน
 6. ราคาค่าเข้างาน (สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่ใช่เซอร์เคิล)
 7. ประเภทของงาน (only event / cosplay ok / no cosplay)
 8. ข้อความประชาสัมพันธ์หรือรายละเอียดของงาน (เช่น หัวข้อของงาน, กลุ่มเป้าหมาย, กิจกรรมที่น่าสนใจ)
 9. กำหนดการที่สำคัญต่างๆ (สามารถเพิ่มเติมภายหลังเมื่อทราบแล้ว)
  1. วันรับสมัครเซอร์เคิล
  2. วันรับสมัครเซอร์เคิลรอบสำรอง (ถ้ามี)
  3. วันเดดไลน์สั่งพิมพ์งานกับโรงพิมพ์
  4. วันรับลงทะเบียนคอสเพลย์ หรือวันที่มีกำหนดการสำคัญอื่นๆ ที่ผู้จัดงานต้องการแจ้งให้ทราบ
 10. ลิงค์ของงาน (เช่น แฟนเพจ, เว็บไซต์, ทวิตเตอร์, อีเมล ฯลฯ)
 11. ไฟล์ภาพโปสเตอร์ของงานและไฟล์ภาพโคฟเวอร์ของงาน (ใช้ภาพเดียวกับโคฟเวอร์ของแฟนเพจได้)
 12. รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ทราบ

*หมายเหตุ* ผู้จัดงานโปรดอนุญาตให้ทีมงานเว็บไซต์ doco.in.th นำภาพอาร์ตเวิร์กของงาน (เช่น ภาพโปสเตอร์ ภาพโคฟเวอร์ โลโก้งาน) มาทำภาพโซเชียลและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเว็บไซต์